Tahanan Maikling Pagpapakilala Mga Linguahing Pagpipilian
CTI TV “Isang Paglalakbay sa Masining na mga Daigdig” Numero 115

Binago:2006/8/27


340K | 100K

Kawanggawa at Sagip-Buhay sa Formosa

Nahipo ng mapagmahal na halimbawa ng lubusang paglilingkod ng Supreme Master Ching Hai, ang mga kasapi at mga boluntaryo ng Supreme Master Ching Hai International Association ay nakilahok sa mga kawanggawa sa mahaba nang panahon, sa hangaring maipamalas ang pagmamahal at pag-aaruga na nalinang sa pamamagitan ng pag-aaral-espiritwal upang mabiyayaan ang lipunan. Sa unang bahagi ng pelikula ay makikita ang mga kasapi sa Formosa na nakikilahok sa mga gawaing nagbibigay proteksiyon sa kalikasan at sa pagsagip-buhay sa 921 Lindol, Bagyong Nari, atbp.

     
CTI TV “Isang Paglalakbay sa Masining na mga Daigdig” Numero 114

Binago:2006/8/27


340K | 100K

Ang Paglalakbay ng Supreme Master Ching Hai sa Aprika

Ang sumusunod na bahagi ng pelikula ay naglalarawan ng pagbisita ng Supreme Master Ching Hai sa Aprika. Taong 1999, ang Supreme Master Ching Hai ay naanyayahang magsalita sa Parliamento ng mga Relihiyon sa Mundo, magbigay ng lektura, at magdaos ng pandaigdigang retiro upang manalangin sa pandaigdigang kapayapaan. Ang pelikula ay naglalaman ng panayam sa telebisyon ng Supreme Master Ching Hai na kuha ng SABC, ang pinakamalaking estasyon ng telebisyon sa Timog Aprika, at ang magarang sayaw ng grupo ng kabataang Zulu sa Timog Aprika.

 

Copyright © Ang Supreme Master Ching Hai International Association Lahat ng Karapatan Nakareserba.
Ang rekomendadong setting ng monitor sa panonood ng site na ito ay 800 x 600 pixel.