Tahanan Maikling Pagpapakilala Mga Linguahing Pagpipilian
Tahakin ang Landas ng Pag-ibig-
Isang maiksing talambuhay ng Supreme Master Ching Hai

Binago:2006/8/27


340K | 148K

  Ang Supreme Master Ching Hai, isang tanyag na mapagkawanggawa, artista at lider-espirituwal, na ang Kanyang pag-ibig at ambag ay lampas sa lahat ng pagitan ng kultura at lahi sa milyong tao sa buong daigdig, kasali na ang mga nangangailangan at walang tirahan, mga institusyong nananaliksik sa gamot ng AIDS at kanser, mga retiradong beterano ng Amerika, mga matatanda, mga baldado at mga kulang sa pag-iisip, mga manlilikas at mga biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol at baha.

  Sa pamamagitan ng kanyang napakaraming kawanggawa, nasaksihan namin ang di-mabilang na paalala sa pagka-awa, ang tatak nitong mapagmahal na nilalang at ang Supreme Master Ching Hai International Association na umusbong mula sa Kanyang mapagmahal at mapag-arugang halimbawa.

 

Copyright © Ang Supreme Master Ching Hai International Association Lahat ng Karapatan Nakareserba.
Ang rekomendadong setting ng monitor sa panonood ng site na ito ay 800 x 600 pixel.