Home Page Cooking Language Choices
Bước Đi Tình Thương -
Tóm tắt tiểu sử của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Cập nhật: 2006/01/19


340K | 148K

   Thanh Hải Vô Thượng Sư, là một nhà từ thiện, nghệ sĩ và bậc thầy tâm linh, tình thương và sự trợ giúp của Thanh Hải Vô Thượng Sư vượt trên mọi ranh giới về văn hóa và chủng tộc để đến với hàng triệu người trên thế giới, bao gồm những người nghèo khó và vô gia cư, các viện nghiên cứu về bệnh liệt kháng và ung thư, cựu quân nhân, những vị cao niên bất hạnh, những người khuyết tật về thể chất và tâm thần, người tị nạn, và nạn nhân thiên tai như động đất và bão lụt.

   Qua những công tác từ thiện của Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng ta chứng kiến được vô số những nhắc nhở về lòng từ bi, vốn là phẩm chất đặc biệt của Ngài và Hội Quốc Tế được thành lập theo gương sáng của Ngài.

 

Bản Quyền(Copyright) © Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư Giữ Bản Quyền.
Nên chỉnh màn ảnh với 800 x 600 giải phân(pixels) để xem trang này.