Duchowość i nauka

Naukowcy 'odkrywają'
Trzcie Oko

 
Inicjowana siostra Lynn McGee, Ohio, USA (oryginalnie w języku angielskim)

 
Znaczenie trzeciego oka zwanego również okiem mądrości znane jest poszukiwaczom Prawdy i praktykującym duchowo od stuleci, ale dopiero ostatnio współczesna nauka potwierdziła jego istnienie. Na przykład, w trakcie ostatnich badań rosyjskich naukowców odkryto, że jeśli do czoła osób poddawanych doświadczeniu przyłożymy błonę fotograficzną umieszczoną w światłoszczelnej kopercie, to zaczynają się na niej pojawiać pewne wyobrażenia. Witalij Prawdiwstew, kierownik działu badań, stwierdził:  „To doświadczenie pokazuje, że pewne osoby są zdolne do wysyłania tzw. ‘obrazów mózgowych’  z okolic wewnątrz czoła.”

Pan Prawdiwstew zwrócił uwagę na zależność między tą zdolnością a centrum mózgowym znanym jako „trzecie oko”, stwierdzając: ,,Starożytne tradycje orientalne mogą udowodnić nasze przypuszczenie. Uważano wówczas, że to promieniowanie pochodzi z energetycznego centrum istoty ludzkiej. Nauka ezoteryczna nazywa to centrum 'trzecim okiem'.’’

Istnienie 'trzeciego oka' u niektórych zwierząt zostało również udowodnione w dziedzinie zoologii. Okazuje się, że wiele gadów i ptaków ma 'trzecie oko', które pozostaje we wzajemnym stosunku z gruczołem szyszynki. Oko to nie widzi w ten sam sposób, co oczy fizyczne, ale zamiast tego wyczuwa światło i ciepło. Ponadto odkryto, że ludzka szyszynka ma receptory światła i produkuje melatoninę, substancję, której uwalnianie jest określone przez ilość światła, jaką otrzymuje ciało. (zobacz News#133: ,,Gruczoł szyszynki a melatonina’’ - “The Pineal Gland and Melatonin”).

Jednak naukowcy ogólnie bagatelizują znaczenie funkcji gruczołu szyszynki w ludzkiej fizjologii. Chociaż jest on podobny do trzeciego oka pewnych zwierząt, ludzie nie używają gruczołu bezpośrednio do odczuwania światła. A ostatnie odkrycie, że oczy fizyczne również mogą produkować melatoninę,  sprawiło, iż rola ludzkiego gruczołu szyszynki wydaje się być jeszcze mniej znacząca. Wreszcie, nie tak jak u zwierząt, trzecie oko ludzi jest ukryte głęboko w mózgu i ta różnica w umiejscowieniu sprawia, że ludzki gruczoł szyszynki może się wydawać jeszcze mniej istotnym. Ponieważ z perspektywy  ewolucji gruczoł ten wydaje się raczej powoli zanikać niż służyć istotnym funkcjom życiwym.

Jednak odkrycia z badań takich jak te Witalija Prawdiwstewa mogą zachęcić nowoczesną naukę do tego, by spojrzała na temat z nowej perspektywy. Zdolność projektowania wyobrażeń sugeruje poziom funkcjonowania, który jest nie tylko dużo bardziej złożony niż naukowcy uważali wcześniej, lecz także oznacza, że organ potrafi samodzielnie ,,widzieć” i działać na poziomie przekraczającym zwyczajny poziom fizyczny. Tak więc chociaż może to i prawda, iż u wielu ludzi trzecie oko przestało być używane, ale przyczyna może być całkowicie odmienna od tej, w którą nauka długo wierzyła. Być może by podjąć swoją prawdziwą rolę, gruczoł szyszynki potrzebuje tylko pewnego rodzaju przebudzenia, które Mistrzyni nazywa: ,,Ponownym połączeniem z Bogiem”.

Inny autor, teozof G.de Puruker, napisał w 1920 roku o gruczole szyszynki i ewolucji ludzkości z bardziej duchowej niż biologicznej perspektywy:

Nawet teraz gruczoł szyszynki jest źródłem intuicyjnej świadomości. Kiedykolwiek mamy przeczucie, ten gruczoł delikatnie wibruje;  kiedy mamy inspirację lub przebłysk intuicyjnego zrozumienia, wibruje on mocniej. Jednak ma on trudne zadanie, głównie z powodu pracy dwojga [fizycznych] oczu, które go przesłaniają W miarę upływu czasu dwoje oczu będzie powoli udoskonalało swoje funkcje, ale ich znaczenie będzie malało, a ,,pierwsze oko’’ będzie pracowało znów samodzielnie.

Może stwierdzenie pana de Puruker’a, że prawdziwe znaczenie ‘pierwszego oka’ zostanie ponownie rozpoznane, zbiega się z naszym wejściem do Złotej Ery. Jeśli tak, badania Prawdiwstewa mogłyby reprezentować wczesne zatwierdzenie przez naukę prawdziwego znaczenia i istoty trzeciego oka. I ponieważ, jak mówi Mistrzyni, oko mądrości jest tam, gdzie „się udajemy”, żeby ponownie połączyć się z Bogiem wewnątrz, w nadchodzących dekadach wszyscy powinniśmy głębiej docenić znaczenia cudownego połączenia z Bogiem.

Informacje:
http://english.pravda.ru/main/18/90/364/15560_thirdeye.html
http://www.anapsid.org/parietal.html
http://godsdirectcontact.us/sm21/enews/www/133/ss.htm
http://www.theosociety.org/pasadena/man-evol/mie-16.htm